Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Tuotteiden luovutus asiakkaalle

Tuotteiden luovutuksesta vastaanottajalle on säädökset tiekuljetussopimuslaissa sekä yleissopimuksessa tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta (CMR).

Kun tavara on saapunut määräpaikkaansa, vastaanottajalla on oikeus vaatia, että rahdinkuljettaja kuittia tai sähköisen rahtikirjan tietoja vastaan luovuttaa hänelle tavaran sekä kansainvälisessä kuljetuksessa, rahtikirjan vastaanottajankappaleen.

Kotimaisissa kuljetuksissa lähettäjä ja rahdinkuljettaja voivat sopia siitä, ettei rahtikirjaa tehdä, taikka jos rahtikirjan tekeminen aiheuttaa erityistä haittaa tai se ei ole käytäntönä kyseessä olevissa kuljetuksissa. Jos rahtikirja laaditaan, on se tehtävä kotimaisessa kuljetuksessa rahdinkuljettajan tai lähettäjän vaatimuksesta useana kappaleena. Rahtikirjan allekirjoittaa rahdinkuljettaja.

Kotimaisessa kuljetuksessa vastaanottajalle on luovutettava hänelle tarkoitettu rahtikirjan tai lähetysluettelon kappale. Jos todetaan, että tavara on kadonnut tai jos se ei ole tullut perille sovitussa ajassa, vastaanottaja voi esittää rahdinkuljettajalle kuljetussopimukseen perustuvia vaatimuksia.

Kun tuotteet luovutetaan kuljetusketjusta vastaanottajalle, vastuu elintarvikkeen laadusta siirtyy vastaanottajalle. Luovutuksen yhteydessä on vastaanottajan tarkastettava tuotteen kunto ja mikäli tuotteessa on ulkoisesti havaittavissa oleva vaurio tai puute, on tehtävä tiekuljetussopimuslain 345/1979 mukainen muistutus.

Tuotteet luovutetaan vastaanottajan / lähettäjän, kanssa sovittuun tai alan kuljetusehdoissa mainittuun vastaanottopaikkaan, jonka kuljetuksen suorittaja on hyväksynyt. Vastaanottopaikka on yleensä kuljetussopimuksessa tai alan kuljetusehdoissa kirjattuna, mutta se voi määräytyä myös vastaanottajan ja kuljetustehtävän mukaan.

Kotimaisessa kuljetuksessa tavaran vahingoittumisesta, laadun heikkeneminen tai kuljetusolosuhteiden mahdollisesta virheellisyydestä on tehtävä muistutus rahdinkuljettajalle tavaraa vastaanotettaessa, jos vahingoittuminen on ulkoisesti havaittavissa. Muussa tapauksessa muistutus on tehtävä kirjallisesti seitsemän päivän kuluessa vastaanottamisesta tai sellaisesta tavaran tilaa koskevasta tarkastuksesta, jonka rahdinkuljettaja ja vastaanottaja ovat yhdessä suorittaneet.

Tavaran luovutuksen viivästymisestä on tehtävä kirjallinen muistutus kahdenkymmenenyhden (21) päivän kuluessa siitä päivästä, jona tavara asetettiin vastaanottajan käytettäväksi.

Jos vastaanottajana on kuluttajansuojalain (38/78) 1 luvun 4 §:ssä tarkoitettu kuluttaja, muistutus on tehtävä kohtuullisessa ajassa tavaran vastaanottamisesta. Jos tässä pykälässä tarkoitettu muistutus laiminlyödään, on kannevalta menetetty, jollei rahdinkuljettajan tai sen, jonka menettelystä hän Tiekuljetussopimuslain 10 §:n mukaan vastaa, syyksi jää tahallisuus tai törkeä huolimattomuus. Määräaikojen laskemisen ja tarpeellisten tutkimusten toimittamisen osalta on määräaikaan ei lueta tavaran luovutuspäivää eikä sitä päivää, jona tarkastus suoritettiin tai tavara asetettiin vastaanottajan määrättäväksi.

Lähetyksen vastaanottaja tekee mahdolliset huomautukset ja kuittaa lähetyksen sähköisesti rahdinkuljettajan yleisesti käyttämällä menetelmällä. Sähköinen kuittaus ei poista lähetyksen vastaanottajan velvollisuutta tarkastaa saapuvan tavaran.

Jos vastaanottaja ottaa tavaran vastaan tarkastamatta sen kuntoa asianmukaisesti rahdinkuljettajan kanssa eikä toimita hänelle vahingoittumisen yleisesti osoittavaa varaumaa viimeistään tavaraa luovutettaessa, merkitsee tämä sitä, että vastaanottaja on ottanut tavarat vastaan rahtikirjan ilmoittamassa kunnossa.

Elintarvikekuljetusten ja erityisesti olosuhdehallittavien kuljetusten vastaanottotarkastus on syytä tehdä huolella. Näin voidaan varmistua että kaikki kuormatilassa olevat tuotteet ovat moitteettomassa kunnossa. Näytteen otolla on ratkaiseva merkitys riittävän ja luotettavan tarkastuksen tekemisessä.

 

Tavaraerää purettaessa valitaan neljä näytettä seuraavista kriittisistä kohdista:

• tavaraerän päältä ja pohjalta läheltä ovien avautuvia sivuja

• tavaraerän takaosan nurkkien yläosasta kohdasta, joka on mahdollisimman kaukana jäähdytysyksiköstä

• tavaraerän keskeltä;

• tavaraerän etuosan keskeltä mahdollisimman läheltä jäähdytysyksikköä

• tavaraerän etuosan ylä- ja alanurkasta mahdollisimman läheltä jäähdytysyksikön ilman sisäänvirtaus paikkaa.

 

Elintarvikkeiden toimituksia koskevat asiakirjat on EU-ohjeen mukaan säilytettävä seuraavasti:

 • Myyntiaika + 6 kk
  -helposti pilaantuvat, suoraan lopullisille kuluttajille myytävät/tarkoitetut elintarvikkeet, joiden myyntiaika viimeiseen käyttöpäivään asti on alle 3 kk (esim. pakattu broilerin liha)
  - tuotteet, joiden ilmoitettu myyntiaika on yli 5 vuotta.
 • Kuusi (6) kuukautta valmistuksesta ja tuotteiden toimittamisesta
  - tuotteet, joilla ei ole myyntiaikaa (hedelmät, kasvikset sekä muut pakkaamattomat tuotteet, esim. palvelutiskin tuotteet liha, kala, salaatit).            
 • 5 vuotta
  - tuotteet, joille ei ilmoiteta myyntiaikaa (sokeri, suola, etikka ym.)
  - kaikki muut tuotteet (esim. jauhot, mausteet, juomat, aamiaisviljavalmisteet).