Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

16.12.2014

Tuotteiden luovutus kuormattavaksi

Kun toimeksiantaja toimittaa lähetyksen rahdinkuljettajan terminaaliin, lähetys siirtyy seuraavaan vaiheeseen, kun se on purettuna, tarkastettuna ja kuitattuna terminaalin vastaanottoalueella.

Lähettäjä vastaa siitä, että elintarvikkeet, jotka vaativat tarkasti määritetyn kuljetuslämpötilan, on saatettu ennen kuormausta säädösten määrittelemään kuljetuslämpötilaan.

Elintarvikkeen kuljetusväline ei ole tarkoitettu elintarvikkeen jäähdyttämiseen tai kuumentamiseen vaan elintarvikkeiden on oltava säädetyssä lämpötilassa ennen kuljetuksen alkamista.

Tuotteen valmistaja ja lähettäjä vastaavat siitä, että kuljetettavaksi annettu elintarvike on pakattu elintarvikkeille ja kuljetukseen soveltuviin pakkauksiin. Kuljetusyksiköt ja -pakkaukset pitää olla merkittyinä niin, että niistä selviää toimitusosoite ja tarvittaessa kuljetusyksikön sisältö sekä olosuhdevaatimukset, joissa elintarvike pitää kuljettaa.

Pakattujen tuotteiden kuljetuksissa on lähettäjän annettava joko sähköinen tai paperinen kuljetusasiakirja.

 

Laitoksesta lähtevien elintarvikkeiden mukana on oltava kaupallinen asiakirja.  Sähköisestä asiakirjasta ei kuitenkaan tarvitse olla paperitulostetta elintarvikkeen mukana. Asiakirjasta on käytävä ilmi elintarvikkeen laatu ja määrä, elintarvikkeen toimituspäivämäärä sekä tiedot lähettäjästä ja vastaanottajasta. Asiakirja on numeroitava tai muuten yksilöitävä riittävästi. Asiakirjojen ja niitä vastaavien elintarvikkeiden on oltava helposti yhdistettävissä. Lähettävän ja vastaanottavan laitoksen on säilytettävä kopiot kaupallisista asiakirjoista vähintään yksi vuosi elintarvikkeen viimeisen käyttöpäivän tai parasta ennen -päivän jälkeen. Asiakirjojen on oltava valvontaviranomaisen helposti tarkastettavissa.

 

Mikäli tuotteiden toimittamisessa käytetään kuormakantajia, kuten kuormalavoja tai rullakoita, lähettäjä huolehtii pakkausten sijoittamisesta ja lähetysyksikön kokoamisesta. Tuotteiden on oltava kuormattavissa lainsäädännön edellyttämällä tavalla ottaen huomioon mitä on säädetty kuormaukseen ja kuormansidontaan koskevissa säädöksissä.