Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

12.11.2014

Kuormaus

Kuormausta koskevat säädökset koskevat kuljettajaa ja niissä tapauksissa, joissa kuormauksesta vastaa joku muu kuin rahdinkuljettaja, myös näitä henkilöitä. Rahdinkuljettaja on aina vastuussa kuormana olevista tuotteista.

Kuormaajan tulee varmistaa, että kuormattava elintarvike on kuljetuskunnossa. Kuormaajan pitää varmistaa, että tuotteet ovat ehjiä ja niiden lämpötila on vaatimusten mukaisessa ja/tai sovitussa kuljetuslämpötilassa. Kuormaus on suoritettava säädösten (esim. tieliikennelaki 267/1981 ja elintarvikelaki 23/2006) edellyttämällä tavalla akseli- ja kokonaismassa huomioiden sekä siten, että kuorman tuennalle ja sidonnalle asetetut vaatimukset täyttyvät.

Kuormaajan tulee varmistaa, että elintarvikkeet kuormataan ainoastaan puhtaisiin ja ehjiin kuljetusvälineisiin ja että kuormansidontaan ja -tuentaan käytettävät välineet ovat puhtaita ja että tuennassa ja sidonnassa huomioidaan kuormankantajien erityispiirteet.

Elintarvikealan toimijan on varmistuttava siitä, että henkilöillä, jotka käsittelevät työkseen pakkaamattomia, helposti pilaantuvia elintarvikkeita elintarvikehuoneistossa ja kuljetuksissa, on elintarvikehygieenistä osaamista osoittava hygieniaosaamistodistus (hygieniapassi). Suositeltavaa on, että myös niillä henkilöillä, jotka ovat tekemisissä pakattujen tuotteiden kanssa, olisi hygieniapassi.

Kansainvälisessä kuljetuksessa kuljetussopimus on vahvistettava rahtikirjalla. Sama koskee kotimaista kuljetusta, paitsi jos lähettäjä ja rahdinkuljettaja sopivat siitä, että rahtikirjaa ei tehdä, taikka jos rahtikirjan tekeminen aiheuttaa erityistä haittaa, tai se ei ole käytäntönä kyseessä olevissa kuljetuksissa.

Sähköisen tilauksen muodostaman sähköisen rahtikirjan tulee sisältää vähintään kaikki Tiekuljetussopimuslain rahtikirjan sisällölle määrittelemät tiedot (SFS standardi nro 5865).

Kansainvälisessä kuljetuksessa rahtikirja on tehtävä kolmena kappaleena, jotka lähettäjä ja rahdinkuljettaja allekirjoittavat. Ensimmäinen kappale annetaan lähettäjälle (lähettäjän kappale), toinen seuraa tavaraa (vastaanottajan kappale) ja kolmannen kappaleen pitää rahdinkuljettaja. Kotimaisessa kuljetuksessa rahtikirja on rahdinkuljettajan tai lähettäjän vaatimuksesta tehtävä useana kappaleena. Rahtikirjan allekirjoittaa rahdinkuljettaja.

Mikäli kuljetuksessa käytetään sähköistä rahtikirjaa kuljettaja kuittaa tilauksen vastaanotetuksi kuljetukseen sähköisesti tai muulla todennettavalla tavalla.

Kuljettaja merkitsee mahdolliset varaumat / huomautukset tietojärjestelmään ennen vastaanottokuittausta. Lähettäjän lastaaman kuormatilan osalta voidaan rahdinkuljettajan vastaanottotarkastus ja -kuittaus tehdä kuljetuksen toimeksiantajan kanssa erikseen sovitussa muussa paikassa (esim. terminaalissa).

Suomessa tehdyssä rahtikirjassa allekirjoitukset saavat myös olla painettuja tai leimattuja. Muun rahtikirjan allekirjoitukseen sovelletaan sen maan lakia, jossa rahtikirja on tehty.

Rahdinkuljettajan pitää tarkastaa tavaran ja pakkauksen havaittavissa oleva tila ja merkitä sitä koskevat aiheellisiksi katsomansa varaumat ja niiden syyt rahtikirjaan.

Jollei kotimaisessa kuljetuksessa käytetä rahtikirjaa, rahdinkuljettajan tulee, milloin olosuhteista ei muuta johdu, tarkastaa tavaran ja pakkauksen havaittavissa oleva tila sekä ilmoittaa lähettäjälle aiheellisiksi katsomansa varaumat. Kotimaisessa kuljetuksessa rahdinkuljettaja ei ole velvollinen tarkastamaan lähettäjän toimesta pakatun perävaunun, puoliperävaunun, kontin tai muun kuljetussäiliön sisältöä.

Ellei rahtikirjassa ole rahdinkuljettajan erityistä varaumaa ja ellei muuta näytetä, katsotaan tavaran ja pakkausten olleen ulkonaisesti hyvässä kunnossa rahdinkuljettajan ottaessa ne vastaan.

 

Kuormatilan kunto

Ennen kuormaamista on varmistettava, että käytettävä kalusto vastaa kuljetustehtävää ja että kuljetettaville tuotteille asetettuja hygienia ja lämpötilavaatimuksia vaatimuksia voidaan noudattaa.

Kuormatilan on oltava siisti ja ehjä ja siinä on tarvittavat kunnossa olevat lisälaitteet. Kuormatilaan ei saa päästä pölyä tai muuta likaa kuormatilan ulkopuolelta. Tarvittaessa kuormatila on lakaistava ja / tai pestävä. Kuormatilassa voidaan säilyttää tarvittavat siivousvälineet esim. harjat pölyn ja roskien poistamista varten.

Kuormatilan tekninen kunto on tarkastettava ennen kuormausta. Tiivisteiden, kuormatilan seinien, katon ja lattian on oltava ehjät, mutta käytön aiheuttamia kulumisen jälkiä edellä mainituissa pinnoissa voi olla. Kuormatilassa olevat ”potkupellit” eivät saa aiheuttaa kuljettavien tuotteiden rikkoontumista. Kuormatilassa tulee olla tarvittavat sidontapisteet, joihin kuljetettavan tuotteen voi kiinnittää kuljetuksen ajaksi. Sidontapisteet voivat sijaita seinissä ja/tai lattiassa. Kuormatilan pintamateriaalista on lisää tietoa oheisessa taulukossa.

Siistejä kuormasidontavälineitä tulee olla riittävästi ja ne voidaan säilyttää kuormatilassa, jolloin ne säilyvät paremmin puhtaana ja ovat helposti käytettävissä sidontaan kuljetuksen aikana. Sidontavälineiden tulee olla sopivia huomioiden kuljetettavien tuotteiden, käytettävien kuormankantajien ja kuljetuskorien vaatimukset. Sidonta- ja tuentavälineenä tässä tapauksessa voidaan käyttää sidontaliinoja, liinojen suojia, tukitankoja, kulmasuojia jne.