Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

16.12.2014

Kuormatilassa huomioitavaa

Kuormatilan jäähdytys ennen kuormausta

Lämpötilahallittavien kuljetusten onnistumisen perusedellytys on, että kuormatila on jäähdytetty tai lämmitetty kuljetuksessa vaadittavaan lämpötilaan ennen kuormausta.

Merkittävä osa kuljetuksen aikaisista tuotteiden haitallisista lämpötilamuutoksista johtuu kuormatilan väärästä lämpötilasta kuormauksen aikana ja kuljetuksen alussa. Etenkin kylmälle alttiit tuotteet saavat helposti vaurioita liian alhaisessa lämpötilassa ja pakasteiden pinta sulaa liian korkeassa lämpötilassa.

Kaaviossa 26 on esitetty kuormatilan jäähtymistestien tulokset FNA-luokan kaluston kausitarkastuksessa. Jos kaluston kunto ja kylmälaitteen toiminta ovat kunnossa, kuormatilan pitäisi jäähtyä riittävän nopeasti ennen tuotteiden kuormaamista. Mikäli jäähtymisaika on useita tunteja, on syytä tarkistaa laitteiden ja rakenteiden kunto.

Pakastekuljetuksissa tehdään useasti se virhe, että tuotteet kuormataan liian lämpimään kuormatilaan.Tästä on seurauksena tuotteiden pintalämpötilan nousu ja laadun heikkeneminen.  Kaluston pitää olla sellaisessa kunnossa, että kuormatila jäähtyy ennen kuormausta eikä tarvita ”toista työvuoroa”, jonka aikana kuormatila saadaan hyväksyttävään lämpötilaan.

Jäähdytyslaitteita ei saa pitää käynnissä kuormauksen aikana. Kun ovet avataan, kylmäkoneen puhallin pitää pysäyttää, jotta kone ei ime suoraan kylmää tai lämmintä ulkoilmaa. Seurauksena tällaisessa tilanteessa on hallitsematon kuormatilan lämpötila. Lämpimällä säällä ilma lämmittää tilan nopeasti ja vastaavasti pakkasella liian kylmä ilma aiheuttaa kylmävaurioita tuotteisiin.

Kuormatilan tuuletus

Elintarvikekuljetuksissa jotkin tuotteet ovat voimakkaan hajuisia ja vieraat hajut siirtyvät helposti toisiin tuotteisiin. Sipulit, kalat, omenat ja mansikat ovat esimerkkejä tuotteista, joista tuoksut ja vieraat hajut tarttuvat kuormatilan rakenteisiin. Näiden tuotteiden kuljettamisen jälkeen kuormatila on syytä tuulettaa huolellisesti ennen kuin kuormataan muita elintarvikkeita. Sipulija kalakuorman kuljettamisen jälkeen suositellaan kuormatilan pesua.

Mikäli kuormatilaa käytetään tilapäisesti johonkin muuhun kuin elintarvikkeiden kuljettamiseen, se on puhdistettava erityisen huolellisesti. Elintarvikkeiden hygieniavaatimusten velvoitteet edellyttävät kuormatilan huolellista tuulettamista ja puhdistamista, jotta elintarvikkeiden laadusta ja turvallisuudesta voidaan tältä osin varmistua.

Tuuletettavat kuormatilat

Tuuletettavaa kuormatilaa tai konttia käytetään kuljetuksissa, joissa tuotteet eivät tarvitse jäähdytystä, mutta voivat kärsiä kosteuden vaikutuksesta.  Kuormatilan tuuletus voidaan järjestää kahdella tavalla. Passiivisessa tuuletuksessa kuormatilassa on tuuletusaukot, joiden kautta ilma vaihtuu. Koneellisesti tuuletetussa kuormatilassa on tuuletusaukkoon asennettu puhallin, joka kierrättää ulkoilmaa. Passiivista tuuletusta käytetään mm. kahvin tai kaakaopapujen kuljetuksissa. Sipuleita puolestaan kuljetetaan koneellisesti tuuletetuissa kuormatiloissa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuormatilan ilman koostumuksen vaikutus

Ilman koostumuksen muuttaminen ja säätely on ollut jo pitkään käytössä varastojen olosuhdehallinnassa. Kontrolloitu ilmankoostumus (Controlled Atmosphere CA) voidaan aikaansaada myös kuljetuskontteihin ja perävaunuihin. Kontrolloitu ilmankoostumus ei korvaa hyvää lämpötilanhallintaa, se vain täydentää sen vaikutusta. Tekniikka perustuu siihen, että ilman happipitoisuutta alennetaan ja vastaavasti hiilidioksidipitoisuutta lisätään. Yhdessä alhaisen lämpötilan kanssa tämä hidastaa tuotteiden pilaantumista ja vähentää kasvisten hengitysnopeutta. Pitkän matkan kuljetuksissa on saatu hyviä tuloksia etenkin tuoreiden hedelmien laadun säilymisessä. Kontrolloidun ilmankoostumuksen kuljetus toteutetaan tähän tarkoitukseen tehdyillä kuljetusvälineillä.

Kuormauksen vaikutus ilmankiertoon

Kuormaus on tärkeä vaihe lämpötilahallittujen kuljetusten onnistumisessa. Kuormaukseen vaikuttaa myös se, millaisissa pakkauksissa tuotteet ovat. Kuormauksessa tuotteet on sijoitettava kuormatilaan niin, että niille ei aiheudu käsittelyvaurioita kuormauksen yhteydessä, kuljetuksen aikana eikä kuormaa purettaessa. Tuotteet eivät saa kuormatilassa estää tasaista ilmankiertoa kuormatilan alueella. Kuljettajan on valvottava kuormausta ja tarvittaessa keskeytettävä se, mikäli vaarana on kuorman tai kuljetusolosuhteiden heikentyminen kuljetuksen aikana.

Oleellista kuormauksessa on myös se, että lavoitetut tuotteet sijoitetaan oikein niin, että lavojen väliin ei jätetä erisuuruisia välejä, jotka ohjaavat ilmankiertoa epätasaisesti. Lavoittamattomia tuotteita kuormattaessa on varmistettava, että ilma pääsee kiertämään myös kuormatilan lattian kautta. Käytössä on myös kuormatiloja, joissa lattiaan on rakennettu urat, jotka mahdollistavat ilman paluun kuormatilan takaosasta jäähdytyslaitteelle.

Kuorman eri suuruisen ilmanvastuksen vaikutus tuotteiden lämpötilaan. Tuotteiden liian tiiviit pakkaukset, tai väärä lavoitus lisäävät vastusta

Mikäli kuormatilasta osa jää tyhjäksi, ilmankierto on ohjattava jollakin levyllä, väliverhoilla tai liikuteltavalla väliseinällä niin, että ilma kulkee tasaisesti kaikkien lavojen ja laatikoiden läpi ja välistä. Kuormatilaan on aina jätettävä ilmalle kulkukanava sekä katonrajaan että lattianrajaan. Mikäli lavoja kuormataan päällekkäin, on varmistettava ilmankierto myös pinottujen lavojen läpi. Usein tähän käytetään välilevyjä tai tankoja.

Tuoreiden kasvisten kuljetuksessa on oleellista huolehtia pakkausten riittävästä ilmankierrosta. Liian tiiviit laatikot aiheuttavat nopeasti tuotteiden lämpötilan nousun.