Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

16.12.2014

Olosuhteiden hallinta kuljetuksen aikana

Kuormatilan tuotekohtaisia olosuhdevaatimuksia on syytä valvoa kuljetuksen aikana. Kuormatilan lämpötilan rekisteröinti on lakisääteistä pakastekuljetuksissa ja yli kaksi tuntia kestävissä helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kuljetuksissa. Hyvilläkään laitteilla ei saavuteta lämpötilan hallintaa, ellei laitteita huolleta ja niiden toimintaa varmisteta. Jakelukuljetuksissa oven avaaminen aiheuttaa talvella kylmän ilman pääsyn ja kesällä vastaavasti lämpimän ilman pääsyn kuormatilaan. Kylmä ja lämmityslaitteiden toiminta, oviverhojen käyttö ja korin rakenteiden kunto ovat ratkaisevassa asemassa olosuhteiden hallinnassa.

Lämpötilamuutokset ilman jäähdytystä/lämmitystä

Lämpötilasäädellyissä kuljetuksissa konerikko aiheuttaa lämpötilan muuttumisen. Muutosnopeus riippuu kuljetettavista tuotteista ja erityisesti kaluston kunnosta. Tuoreet kasvikset tuottavat lämpöä, joten lämpötila kohoaa jo muutamassa tunnissa useita asteita, mikäli jäähdytys ei toimi. Vastaavasti talvella etenkin jakelukuljetuksissa ovia avattaessa kylmä ilma aiheuttaa nopeasti vaurioita, mikäli lämmitysjärjestelmä ja ilmankierto eivät toimi kuormatilassa.

Kaaviossa 30 on esimerkki lämpötilan muutoksesta hedelmien kuljetuksessa +20 °C lämpötilassa, kun kuormatilan jäähdytys ei toimi. Tästä syystä etenkin pitkän matkan kuljetuksissa suositellaan käytettäväksi ATP-luokiteltua kalustoa.

Pakastekuljetuksissa lämpötilan nousu riippuu tuotteista. Kuluttajapakatut, vähemmän rasvaa sisältävät tuotteet lämpenevät nopeasti. Jo vähäinenkin lämpötilan nousu aiheuttaa laadullisia ja rakenteellisia muutoksia tuotteisiin. Jäätelö on yksi herkimmistä tuotteista. Paljon kosteutta sisältävissä tuotteissa, kuten marjaja vihannespakasteissa lämpötilan nousu aiheuttaa tuotteiden pinnan kuivumista. Kuten kaaviosta 31 käy ilmi, lämpötila nousee yli sallittujen lakisääteisten rajojen muutamassa tunnissa.

Lämpötilan mittaaminen kuljetuksissa

Lämpötilahallittavien kuljetusten onnistumisen edellytys on, että kuljetusten aikana kuormatilan lämpötila mitataan ja sitä seurataan. Pakastekuljetuksissa ja yli kaksi tuntia kestävissä herkästi pilaantuvia elintarvikkeita kuljettavissa kuormatiloissa lämpötilan jatkuvatoiminen mittaaminen ja tallentaminen on pakollista. Voimassa oleva hygienialainsäädäntö edellyttää kylmäketjun ylläpitämistä sellaisten erityisesti jäähdytettyjen elintarvikkeiden osalta, joita ei voida turvallisesti varastoida huoneenlämmössä. Elintarvikkeiden kuljetukseen käytettävissä kuljetusvälineissä ja/tai säiliöissä elintarvikkeet on tarvittaessa voitava pitää sopivassa lämpötilassa ja tätä lämpötilaa on voitava tarkkailla.

Kuormatilan lämpötila

Kuormatilan kylmäja lämmityslaitteisiin asetettavat lämpötilat määräytyvät kuormassa olevien tuotteiden vaatimusten ja lähettäjän antamien ohjeiden mukaan. Kuormatilassa ei ole mahdollista luotettavasti alentaa tai nostaa tuotteiden lämpötilaa. Tavoitteena on säädetyn lämpötilan ylläpitäminen.

Kaikissa olosuhdehallituissa kuljetuksissa on tavalla tai toisella tarkkailtava kuormatilan lämpötilaa. Lakisääteisesti mittalaitteille ja mittaustavoille määritetään vaatimukset ATP-sopimuksessa sekä pakasteita koskevassa lainsäädännössä. Eläinperäisten tuotteiden kuljetuksissa, joihin sovelletaan laitosasetusta, kuljetusvälineessä on oltava lämpömittari, joka mahdollistaa kuljetuslämpötilan seurannan kuljetuksen aikana.

Lämpötilan seurannan kannalta on oleellista se, että voidaan muodostaa luotettava kuva olosuhteiden oikeellisuudesta koko kuljetuksen ajan sekä todentaa myös kuljetuksen jälkeen, mikä lämpötila kuormatilassa on ollut kuljetuksen aikana. Yli kaksi tuntia kestävissä elintarvikehuoneistoasetuksen mukaisissa kuljetuksissa on kuormatilan mittaustiedot tallennettava.

Lämpötilan rekisteröintiväli määräytyy standardin EN 12830 mukaan. Sen on oltava seuraava:

Maksimi rekisteröintiväli pakastekuljetuksissa:

•  5 minuuttia, kun kuljetuksen kesto on korkeintaan 24 tuntia

•  15 minuuttia, kun kuljetuksen kesto on enemmän kuin 24 tuntia, mutta korkeintaan 7 vuorokautta

•  60 minuuttia, kun kuljetuksen kesto on enemmän kuin 7 päivää.

Samaa mittausväliä suositellaan myös muissa kuin pakastekuljetuksissa.

 

 

 

Tuotteiden lämpötila

Jos on syytä ottaa näytteitä kuljetuksen aikana, ne on otettava tavaraerän päältä ja pohjalta jokaisen oven tai oviparin avautuvalta sivulta.

Lämpömittarin anturin ja elintarvikkeeseen pistettävän välineen on oltava esijäähdytettyjä ennen tuotteen lämpötilan mittaamista. Esijäähdytyksellä on varmistettava, että välineiden lämpötila on mahdollisimman lähellä mitattavan tuotteen lämpötilaa. Tuotteiden lämpötilaa mitattaessa on muistettava, että ilman erityistä syytä pakkauksia ei saa rikkoa. Mittaus pitää tehdä pakkausten välistä tähän tarkoitukseen suunnitellulla anturilla. Pakkausten sisältä lämpötila voidaan mitata, mikäli mittaus ei vaurioita pakkausta tai tuotetta, tai on erittäin painava syy epäillä lämpötilan oikeellisuutta. Vastaanottotarkastuksissa tuotteiden lämpötila mitataan tarvittaessa aina myös pakkauksen sisältä.

 

Kosteuden hallinta kuljetuksen aikana

Kuormatilan ilmankosteuteen vaikuttaa paitsi ulkoilman kosteus, myös muutamat kylmälaitteen ominaisuudet

•  Höyrystimen pintalämpötila

•  Höyrystimen minimilämpötila

•  Tuotteista haihtuvan kosteuden määrä ja tuotteiden pakkaustapa

•  Ulkoilman suhteellinen kosteus ja sen pääsy kuormatilaan

Joillakin kylmälaitteilla voidaan ohjata myös kuormatilan kosteutta. Kuormatilan suhteellinen kosteus voi olla 50 % 90 %. Kylmälaitteen toiminta häiriytyy, mikäli kosteus jäätyy höyrystimien pinnalle. Tällöin on syytä tarkistaa sekä sulatuksen toimivuus että kylmälaitteen toimintaa ohjaavan termostaatin asetukset. Myös liian korkea kuorman lämpötila aiheuttaa etenkin kasviksilla ja vihanneksilla haihtumista. Kosteus tiivistyy kylmän höyrystimen pintaan ja lämmönsiirtoteho heikkenee oleellisesti. Lämmin, kostea ulkolämpötila aiheuttaa helposti myös kosteuden tiivistymistä. Oleellista onkin huoltaa kylmälaite ennen lämmintä vuodenaikaa ja tarkistaa samalla myös sulatuksen toimivuus.