Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

15.12.2014

Kuljetusten aikataulujen asettamat vaatimukset

Elintarvikekuljetusten aikataulutus on oleellinen osa olosuhdehallinnan onnistumisessa. Mikäli tuotteen valmistaja laatii epärealistiset tuotantoajat, joiden puitteissa ei ole mahdollista saada tuotteen lämpötilaa oikeaksi ennen kuormauksen aloittamista, kuljetuksen aikataulujen muuttaminen jäähtymisen varmistamiseksi on välttämätöntä. Vastaavasti, jos vastaanottaja kiirehtii kuljetuksen perilläolon aikatauluja niin, että tuotteiden kuormaus on aloitettava aikaisemmin, vaikka tuotteet eivät vielä olisi ehtineet jäähtyä oikeaan lämpötilaan, kuljetuksen suorittajan pitää merkitä varauma rahtikirjaan tai keskeyttää tarvittaessa tuotteiden kuormaus.

Kuljetusketju, lähettäjä ja vastaanottaja mukaan lukien, ovat vastuussa siitä, että kuljetuksessa on mahdollista noudattaa mitä ajo- ja lepoaikasäännöksissä (Euroopan yhteisöjen neuvostojen asetus tieliikenteen sosiaalilain yhdenmukaistamisesta sekä tieliikenteen valvontalaitteistosta (EY) N:o 561/2006 (= ajo- ja lepoaika-asetus) on säädetty.

Jokaisen kuljetusketjuun osallistuvan tulee varmistaa omassa toiminnassaan, etteivät ajo- ja lepoaika säädösten vaatimat tauot aiheuta elintarvikkeen laadun heikkenemistä ja että tauot on mahdollista pitää siten kuin niistä on säädetty. (Tieliikennelaki 267/1981).