Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Pakkaustavan vaikutus lämpötilanhallintaan

 

Pakkauksilla ja pakkausten pinoamisella sekä asettelulla kuljetusyksikköön ja kuljetusvälineeseen on ratkaiseva vaikutus tuotteiden lämpötilahallinnassa. Kuormalavoille ja rullakoihin pinottavien pakkausten rakenteen pitää kestää pinoaminen ja mitoituksen soveltua käytettävään kuormalavaan, kuljetusastiaan tai -alustaan. 

Pakkausten rakenne on erittäin tärkeä tekijä kuormatilan lämpötilan hallinnassa ja jakautumisessa tasaisesti koko kuormatilaan. Pakkausten rakenne vaikuttaa myös tuotteiden jäähtymiseen ennen kuormausta. Lavoille ja rullakoille pakatut kuljetuspakkaukset, jotka ovat vaurioituneet kuljetuksen aikana, voivat estää kuormatilan ilmankierron ja seurauksena on lämmön nousu.

Pakkaukset ja lavoitus

Kun sovitetaan yhteen kuluttajaja tukkupakkauksia, on huolehdittava, että kuluttajapakkaus ei estä tukkupakkauksen ilmankiertoa. Kasviksissa kuljetusja tukkupakkausten ilmareikien sijoittaminen pitää suunnitella niin, että muodostuu toimivat ilmakanavat lavoitettujen pakkausten läpi. Tällä varmistetaan myös se, että tuotteet pystytään jäähdyttämään ennen kuormausta ja tuotteiden hengityslämpö saadaan poistettua kuljetuksen aikana. Lavoitetuissa tuotteissa pitää varmistua, että lavan ilmakanavat ovat auki. Kuljetuksissa käytetään rakenteeltaan erilaisia kuormalavoja, joiden ilmakanavien suunta pitää huomioida kuormattaessa, jotta ilma pääsee kiertämään kaikkien lavojen alta koko kuormatilan pituudelta.

Kuormalavoilla olevissa tuotteissa pakkauksen ja lavoituksen rakenne yhdessä vaikuttavat ilmankiertoon ja lämmön siirtymiseen. Hyvänkin pakkauksen ja lavoituksen ilmankierron voi romuttaa, mikäli lavan ympärille kääritään tiivis kiristekalvo. Lavoituksen kunnon ja kestävyyden on oltava sellainen, että lavojen koossapysyminen ei edellytä massiivista käärintää.

Kuormalavojen rakennestandardien mukaan lava mahdollistaa ilmankierron kaikilta neljältä sivulta tai vain kahdelta vastakkaiselta sivulta. Suomessa käytössä olevissa FINja EUR-lavoissa ilmakanavat ovat avoimet joka suunnalta. Tämä mahdollistaa lavan kuormauksen joko pitkä tai lyhyt sivu peräkkäin.

FIN- ja EUR-lavojen rakenne mahdollistaa hyvän ilmankierronFIN- ja EUR-lavojen rakenne mahdollistaa hyvän ilmankierron

Pakkaukset kuluttajatoimituksissa

Kuluttajalle elintarvikkeita toimitetaan yksittäisinä kuluttajapakkauksina ja hyvin monenlaisissa kuljetusyksiköissä. Muovikassi, johon kuluttajan tilaamat tuotteet kerätään, ei suojaa tuotteita lämpötilan muutoksilta, ellei kassia ole laitettu joko erilliseen eristettyyn kuljetuslaatikkoon tai jäähdytettävään kuormatilaan.

Tuotteiden pakkausten rakenne ja kuljetuskestävyys ovat ratkaisevia tekijöitä tuotteiden laadun säilymisessä. Kestävyydeltään heikot pakkaukset voivat rikkoutua.

Kun samaan yksikköön pakataan lähekkäin erilämpöisiä tuotteita, lämpötila alkaa tasoittua. Viileät lämpenevät ja lämpimät jäähtyvät. Tällöin on varmistuttava, että tuotteille haitallisia muutoksia ei ehdi tapahtua toimitusten aikana. Vaarana on, että osa tuotteista jäätyy, jolloin niiden rakenne ja maku kärsivät, osa lämpenee liiaksi, jolloin pilaantuminen nopeutuu.

Pakkausten, lavoituksen ja kuormauksen yhteensopivuus

Pakkausten ilmakanavat pitää suunnitella niin, että ilma pääsee kulkemaan lavoitettujen tuotteiden läpi esteettömästi.Pakkausten ilmakanavat pitää suunnitella niin, että ilma pääsee kulkemaan lavoitettujen tuotteiden läpi esteettömästi.

Tuotteiden pakkausten suunnittelussa on tärkeää, että pakkauksen mitoitus on yhteensopiva käytettävän kuormalavan kanssa ja että rakenne soveltuu suunniteltuun kuormauskorkeuteen. Pakkausten kansallinen mitoitusstandardi (SFS 5352) perustuu 600 x 400 mm pohjamittoihin. Moduulirakenne mahdollistaa tehokkaan lavojen ja pakkausten käsittelyn koko toimintoketjussa. Myös yhteensopivuus eri kuljetusmuotojen ja -alustojen kanssa on hyvä. Kansainväliset lavojen mitoitukset 800 x 1200 mm ja 1000 x 1200 mm ovat yhteensopivat 600 x 400 mm moduulimitoituksen kanssa.

Kuormauksessa lavan kokonaiskorkeus pitää sovittaa kuormatilan korkeuteen. Liian korkeat lavat estävät ilmankierron kuormatilassa. Mikäli jäähdytys- tai lämmityskoneisto on sijoitettu kuormatilaan niin, että osa kuormatilasta on madaltunut, tuotteet on lastattava niin, että varmistutaan ilman pääsystä koko kuormatilaan. Jäähdytyslaiteen eteen ei saa pinota pakkauksia niin, että ne pysäyttävät ilman pääsyn laitteelta kuormatilaan. Mikäli kuormatilassa on erillisiä kattoon kiinnitettyjä ilmanohjaimia, kuormattaessa on varmistuttava, että tuotelavat eivät ole niin korkeita, että ohjaimet painuvat kasaan.