Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Paluulogistiikka

Elintarvikelainsäädännössä määritetään vaatimukset myös elintarvikekuljetusten paluukuljetuksina kuljetettaville jakeille. Kaikki sellaiset pakkaukset ja kuljetusyksiköt, jotka palautuvat, on rakennettava ja valmistettava sellaisista materiaaleista, pidettävä sellaisessa järjestyksessä ja kunnossa sekä huollettava siten, että ne voidaan pitää puhtaina ja tarvittaessa desinfioida.

Pakkaamattomien ja kevytpakattujen elintarvikkeiden kanssa samassa kuormatilassa ei saa kuljettaa palautus- ja kierrätyslogistiikkaan kuuluvia tavaroita muuten kuin erotettuna.

Elintarvikekuljetusten paluukuljetuksissa kuljetetaan erilaisia paluujakeita. Suuri volyymi paluukuljetuksissa muodostuu uudelleen käytettävistä kuormankantajista, kuten lavat, rullakot alusvaunut ja laatikot ja pullot. Näihin löytyy haltijoiden ja omistajien laatimia ohjeita, jotka velvoittavat kaikkia toimijoita. Kaikissa palautuksissa on huolehdittava hyvän hygienian mukaisista toimintatavoista. Kuljetuslaatikot on suljettava tiiviisti ennen kuljetusta ja pidettävä suljettuina kuljetuksen aikana. Vartioimattomat säiliöt on lukittava niin, etteivät asiattomat henkilöt voi avata niitä.

Tuotepalautuksina ei saa ottaa tuotteita, jos on vaarana, että ne pilaavat kuormassa olevia muita tuotteita.

Pilaantuneita ja likaisia tuotteita sekä tuotteita, joissa on eläinten jätöksiä, ei saa ottaa palautuksina. Kaupassa syntyneiden sivutuotteiden turvallisessa hävittämisessä on noudatettava sivutuoteasetuksen vaatimuksia.  Sivutuotteista koskevat vaatimukset ovat varsinaiseen sivutuoteasetuksessa (EY) N:o 1069/2009 ja sitä täydentävässä täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 142/2011.

Sivutuotteita koskevista säädöksistä löydät lisätietoa Eviran sivuilta ja tästä linkistä.