Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Kontit ja erillisyksiköt

Elintarvikekuljetuksissa tuotteet voidaan toimittaa erillisyksiköissä, joissa lämpötilan hallinta toteutetaan usealla eri tavalla.

Kontti on erillinen standardimittainen kuljetusyksikkö, johon tuotteet voidaan kuormata joko irrallisina pakkauksina tai kerättynä lavoille tai rullakoihin. Kontti on suunniteltu helpottamaan tavaroiden kuljetusta yhdellä tai useammalla kuljetusmuodolla ilman kuljetuksen aikana tapahtuvaa tavaroiden purkausta ja jälleenlastausta.

Kotimaan liikenteessä käytetään normaalisti kansainvälisen standardin SFS 4417 mukaisia jalkakontteja ja kansainvälisessä liikenteessä merikontteja.

Ennen kuin konttia saadaan käyttää kansainväliseen liikenteeseen, kontti on hyväksyttävä rakenteen lujuuden ja varusteiden osalta siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään. Rakenteen ja varusteiden hyväksyminen voi perustua joko konttityypille tai yksittäiselle kontille annettuun hyväksymiseen.

Konttien lämmönsäätölaitteiden tulee toimia itsenäisesti, vaikka ne eivät olisikaan kytketty mihinkään niitä kuljettavaan ajoneuvoon. Laivoissa on erilliset käyttöjärjestelmät konteille merimatkan ajaksi.

Tuotteet voidaan kerätä eristettyyn erillisyksikköön, joka sijoitetaan kuljetusväliseen kuorma- tai tavaratilaan. Erillisyksiköiden lämpötilanhallinta voi perustua hyvään eristyskykyyn ja lisäksi yksikössä oleviin kylmävaraajiin. Jotta lämpötila säilyy kuljetuksen aikana vaatimusten mukaisena, erillisyksikön eristyskyvystä pitäisi olla jonkinlaista tutkittua tietoa.  Lämpötilan hallintaan vaikuttaa oleellisesti myös avataanko yksikön ovea tai kanta kuljetuksen aikana useasti vai onko yksikössä vain yhden toimitusosoitteen tuotteet.

Kylmävaraajat jäähdytetään riittävän alhaiseen lämpötilaan ennen kuin se sijoitetaan erillisyksikköön. Kylmävaraajien kunto on syytä tarkistaa aika ajoin.  Vuotavia varaajia ei saa käyttää.

Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden yli kaksi tuntia kestävissä toimituksissa erillisyksikössä on oltava tallentava lämpötilanseurantajärjestelmä.

Tallentavaa lämpötilanseurantajärjestelmää ei kuitenkaan vaadita, kun alkutuotannon tuotteet kuljetetaan pois alkutuotantopaikalta tai elintarvikkeet toimitetaan elintarvikehuoneistosta suoraan kuluttajalle. Tällöin toimijan tulee sisällyttää omavalvontaansa ne keinot, joilla kuljetettavien elintarvikkeiden lämpötilan pysyminen sallituissa rajoissa voidaan varmistaa.

Muovikassi ei suojaa lämpötilanhallintaa vaativia tuotteita lämpötilanmuutoksilta ellei kassia ole sijoitettu eristettyyn kuljetusyksikköön tai kuormatilaan, jossa on lämpötilanhallintalaitteet.

 

 

 

 

ErillisyksikköErillisyksikkö

ErillisyksikköErillisyksikkö

 

ErillisyksikköErillisyksikkö